PROFILET KONTURA

Profilet Kontura dallohen për nga izolimi superior ndaj nxehtësisë, sigurisë, dizajnit elegant, qëndrueshmërisë afatgjatë dhe përdorimit të lehtë.

Konform 70 mm

Konform 70mm njihet si termoizolues i shkëlqyeshëm. Gjithashtu, profilet e holla lejojnë depërtim më madh të dritës në ambientet e banimit dhe hapësirat e punës.

Konform 85 mm

Garanton ruajtje të jashtëzakonshme të energjisë. Në aspektin pamor ky profil të bën përshtypje me linjat e tij të pastra dhe të drejta.

Profilet

Absorbimi i zërit

Kursimi i energjisë

Sigurimi i shtëpisë

Mbrojtja e mjedisit

Absorbimi i zërit

Redukton zhurmën deri në 47 decibel, po ashtu arrinë që ta absorboje zërin deri në 62%.

Kursimi i energjisë

Profilet Kontura ulin në masë të madhe konsumin e energjisë. Ky një lehtësim i madh financiar për këdo që investon në ndërtimin e objekteve afariste dhe banesore. Gjithashtu, kjo përbën një hap i rëndësishëm drejt përgjegjësisë ekologjike.
Pavarësisht llojit të investimit: ndërtim nga e para apo renovim, koeficienti i jashtëzakonshëm i izolimit termik prej vetëm 0,60 W/m²K, i bën profilet Kontura si zgjedhjen më të mirë.

Sigurimi i shtëpisë

Profilet Kontura kanë klasën RC2 të rezistencës kundër vjedhjeve.

Mbrojtja e mjedisit

Këto profile prodhohen nga materiale që janë plotësisht të riciklueshme. Materialet e përdorura mund të ndahen dhe të riciklohen – pa e cenuar aspak cilësinë e tyre.

ÇFARË THONË KLIENTËT TANË