Sigurimi i shtëpisë

Profilet Kontura kanë klasën RC2 të rezistencës kundër vjedhjeve.