Mbrojtja e mjedisit

Këto profile prodhohen nga materiale që janë plotësisht të riciklueshme. Materialet e përdorura mund të ndahen dhe të riciklohen – pa e cenuar aspak cilësinë e tyre.