Kursimi i energjisë

Profilet Kontura ulin në masë të madhe konsumin e energjisë. Ky një lehtësim i madh financiar për këdo që investon në ndërtimin e objekteve afariste dhe banesore. Gjithashtu, kjo përbën një hap i rëndësishëm drejt përgjegjësisë ekologjike.
Pavarësisht llojit të investimit: ndërtim nga e para apo renovim, koeficienti i jashtëzakonshëm i izolimit termik prej vetëm 0,60 W/m²K, i bën profilet Kontura si zgjedhjen më të mirë.