Rreth Nesh

Për Kontura, dritarja është më shumë se një kornizë me xham

Ajo paraqet lidhjen vizuale në mes botës së jashtme dhe asaj të brendshme. Si qenie njerëzore na tërheq drita dhe ngrohtësia që na vjen përmes saj. Ajo paraqet shëndet, rritje dhe guxim për të ndryshuar. Pikërisht, kjo e fundit determinoi Konturën për t’i hyrë këtij investimi, të pashembulltë në rajon. Teknologjia e fundit, etja për të sjellë risi dhe ekipi i motivuar e kanë ravijëzuar Konturën.

Profilet

VIZIONI

Të qenit lider në prodhimin e profileve të dritareve në rajon dhe më gjerë.

MISIONI

Kontura profiles ka ngre shumë lart stekën sa i takon ekstruzionit. Me teknologjinë e fundit dhe ekipin e etur për novitete, ne garantojmë zgjedhjet më cilësore të profileve të dyerve dhe dritareve për një kohë të gjatë.

Partnerët tanë

Testet dhe certifikimet